Optimale voorwaarden

Optimale voorwaarden

De belangrijkste elementen voor een goede hostaverzorging

Om je hosta's optimaal te verzorgen, is het eerst en vooral van belang een goed inzicht te verwerven in de noden van de hosta. 

Water

Dat een hosta veel water nodig heeft, blijkt al uit de bladeren. Een groot, relatief dun blad, zoals dat van de meeste hosta's verdampt uiteraard veel meer vocht dan een klein, dik blad. Deze verdamping moet gecompenseerd worden door een hoge opname van water.  Als je kijkt naar de natuurlijke omgeving waarin ze groeien, blijkt deze theoretische redenering te kloppen: De gebieden in Korea, China en Japan waar ze groeien ontvangen over het algemeen jaarlijks véél meer water dan we in Europa of de States (met uitzondering van het uiterste noordwesten) op het hoofd krijgen. 

Zon en schaduw

Nauw hiermee verbonden is de noodzaak van een relatief schaduwrijke standplaats. Op een beschaduwde standplaats zal de bodem langer vocht vasthouden en zal het blad van de hosta zelf minder water verdampen: twee vliegen in één klap. Er is echter ook een nadeel: op een beschaduwde plaats zal de fotosynthese trager verlopen, omdat hiervoor licht nodig is. Teveel schaduw zal de groei dan ook merkbaar vertragen.  Anderzijds zal teveel zon - vooral in combinatie met te weinig water de plant beschadigen, en bij een te hoge temperatuur zal de groei zelfs tot stilstand komen.
Elke plant in de natuur zal spontaan migreren naar een voor haar optimale biotoop, met een optimale watertoevoer en lichtinval.  In de tuin is het onze taak voor elke plant de optimale plaats te zoeken.

Groeimedium

Tenzij je jouw planten kweekt in hydrocultuur (wat bij hosta's perfect mogelijk moet zijn, alleen, wat doe je in de winter ?), zijn het groeimedium en de voedingsstoffen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hosta's zijn tolerant wat betreft de zuurgraad: van licht basisch of alkalisch over neutraal tot licht zuur.  Het beste resultaat voor de meeste cultivars bereik je echter in lichtzure grond.

Verder vragen hosta's een voedingsbodem die rijk is aan organische materialen, niet zozeer voor de hierin aanwezige voedingselementen, maar wel omdat deze grond beter water vasthoudt en tegelijk rijk is aan lucht.  Hierbij moet je er rekening mee houden dat deze organische materialen verteren: jaarlijks stalmest, compost en dergelijke toevoegen is de boodschap.

Vooral in containers is dit, samen met de bemesting, een heikel punt: regelmatig verpotten in een grotere pot en de uitgeputte grond vervangen is de boodschap.  En ik verzeker je, om de ideale omstandigheden te creëren hebben de meeste echt groooote potten nodig.

Voeding

Elk jaar vernieuwt een hosta zich bovengronds volledig en breidt zich - in gunstige omstandigheden - nog uit.  Daarnaast produceert ze nieuwe wortels, bloeistengels en zaden. Om te bouwen heb je bouwmaterialen nodig.  Als je - zoals de hosta - veel bouwt, heb je veel bouwstoffen nodig.

Richtlijnen voor de standplaats van hosta's

Dit zijn algemene richtlijnen, pin me er niet op vast. Zoals dit is bij spelling zijn er bijna net zoveel uitzonderingen als regels.

Hosta's met dik blad kunnen meer zon verdragen dan hosta's met dun blad.

Hosta's met een groen blad kunnen redelijk wat zon verdragen.

Gele hosta's zijn over het algemeen minder zontolerant dan groene.

"Blauwe" hosta's kunnen zon verdragen, maar blijven mooier in schaduwrijke omstandigheden, vooral als ze goed beschut zijn tegen regen op hun bladeren.  Het blauw wordt veroorzaakt door een witachtige, poederige waslaag die snel verdwijnt in de zon en de regen.

Hosta's met wit in het blad krijgen in de zon vaak last van "wegsmelten". 

Inleiding

De meeste hosta's zijn gemakkelijke tuinplanten.
Zonder extra aandacht doen de meeste het al erg goed.  In een paar jaar tijd groeien ze uit tot mooie exemplaren.  Geef je ze net dat tikkeltje extra, dan heb je al snel volwassen planten die jarenlang op dezelfde plaats floreren.

Belangrijk hierbij zijn: