Nieuwe cultivars

kweken

Nieuwe cultivars kweken

Er zijn twee manieren om nieuwe cultivars te kweken: met of zonder sex.

De asexuele manier voor een hosta om een nieuwe cultivar te produceren is via sports.
Proberen deze sports te vinden noemen we Sportvissen.

Nieuwe hosta's kunnen ook gekweekt worden uit zaad, de sexuele reproductie.

In het onderwerp Zaaien kan je  advies vinden over het oogsten van zaad, over verschillende zaaitechnieken en het grootbrengen van zaailingen.

Als laatste vind je het meest belangrijke onderwerp, het Veredelen. Daar waar sportvissen en de techniek van het zaaien eigenlijk erg eenvoudig zijn, is het veredelen een ware kunst.  Ik probeer enkele tips en aanbevelingen te geven om je kansen op het ontwikkelen van een waarvolle nieuwe cultivar te verbeteren.