De groeicyclus

De groeicyclus

Een jaar voor een hosta kan je opdelen in 4 delen, die vrijwel samenvallen met onze seizoenen.  Het loont om rekening te houden met deze groeicyclus bij de vele activiteiten zoals planten, verpotten, delen, bemesten, ...

Winter

De hosta is in rust.  De bladeren en alle bovengrondse delen zijn afgestorven, de groeipunten zijn reeds gevormd, maar in rust.

Lente

Vooral vorming van de bladeren.

Zomer

Het wortelstelsel wordt uitgebreid en verjongd. Bij vele cultivars begint nu de bloei en de zaadvorming. Dikwijls verschijnt een tweede golf bladeren, die soms anders gekleurd zijn dan de eerste golf.

Herfst

De laatbloeiers schieten in actie.  Zaden groeien en rijpen (dit duurt zo'n 6 weken).  De plant legt reserves aan vooraleer hij zich terugtrekt onder de grond.