Hosta longissima

Hosta longissima

Hosta longissima var. longifolia ((Honda 1935) W.G. Schmid 1991)

Subgenus Schmid Giboshi Zonneveld Giboshi
Sectie Schmid Nipponosta Zonneveld Nipponosta
Hosta Library species bestand Hosta longissima var. longifolia
Herkomst Japan, Tokai regio op centrale Honshu, die de Aichi, Shizuoka, Mie en zuidelijke Gifu prefecturen omvat.   Zie kaart.
Habitat Een waterbewoner die voornamelijk voorkomt in vochtig weiland, nabij of op ondiepe banken van rivieren en meren die vaak overstromen en in rotsig gebied nabij bronnen en ander stromend of druipend water.
Japanse naam Nagaba Mizu Giboshi, Hosoba Mizu Giboshi
Plant 40 cm diameter x 40 cm hoog, individuele planten vormen niet echt een pol maar hebben een open groeiwijze met verschillende bundels bladeren.  In cultuur opgaand, vaasvormig.
Blad Er is geen meetbare bladsteel omdat de bladeren lijnvormig of lintvormig zijn,  groen zonder purperen vlekjes aan de voet.
Blad 10–24 (30) x 0,8–1,5 cm, maar sommige individuele bladeren worden groter, eerst rechtopstaand, later naar de grond buigend. Lengte/breedte ratio tussen 6:1 en 20:1. Vlak oppervlak, niet rimpelig, mat, maar de onderzijde glimmend, donker groen bovenaan.
2 (3) nervenparen, licht ingezonken bovenaan, uitstekend, glad onderaan. Gewoonlijk zal een volwassen pol erg lange volgroeide bladeren en een aantal kortere onvolgroeide bladeren hebben.  Dit is een van de duidelijkste morfologische kenmerken om deze vorm te onderscheiden van H. longissima var. brevifolia.  Een ander duidelijk kenmerk is het kleine aantal bloemen (2 tot 6 vs. 4-12).
Bloeiwijze Bloeistengel 35–65 (80) cm, dun, recht en rechtopstaand, niet buigend, licht groen, geen purper markeringen, behalve aan de voet.
Steriele schutbladeren 2–4, klein, stengelomvattend, blijvend; fertiele schutbladeren kort, schuitvormig, dun, membraanachtig, groen, verwelkend na het openen van de bloemen, maar niet afvallend.
Bloemtros lang, 2-4 (6) bloemen, wijd verdeeld, weinig.
Bloemen klein, purper gestreept, dunne nauwe tube, bloemdek verbredend, lelievormig, tepalen spreidend, licht of niet terugbuigend, open, korte bloemsteeltjes, uitstekende meeldraden en stijl.
Helmknoppen purper.
Bloeitijd Augustus/september
Vruchtbaarheid Vruchtbaar
Groeiomstandigheden  
Geschikt voor potten  
Bijzondere opmerkingen Deze vorm komt weinig voor in cultuur.  Vaak gaat het dan ook nog om verkeerd geÔdentificeerde planten.
In Hosta Mill Collectie  
Sports
  • H. 'Shirofukurin Hosoba Mizu' , een witgerande vorm, ook verkocht als H. 'Fukurin Hosoba Mizu', H. 'Hanazawa Mizu', H. 'Asahi Comet' (Kato/Zumbar 1984) en H. 'Sandhill Crane' (G. Johnson 2004).
  • H. ' Manzo', een vorm met wit centrum en gedraaide bladeren
  • H. 'Shironakafu Mizu', een vorm met wit centrum, ook verkocht als H. 'Fukurin Hosoba Mizu'.
  • H. 'Kinakafu Mizu', een vorm met geel centrum, ook gekend als H. 'Kinakafu Nagaba Mizu', H. 'Kinakafu Hosoba Mizu' of H. 'Asahi Star'.
  • H. 'Kifukurin Hosoba Mizu', een geelgerande vorm, ook verkocht als H. 'Fukurin Hosoba Mizu'  en H. 'Isshiki Mizu'; ook geregistreerd als H. 'Asahi Sunray' (Kato/Zumbar 1984).
Nakomelingen  

H. longissima var. brevifolia (F. Maekawa 1940)

Subgenus Schmid Giboshi Zonneveld  
Sectie Schmid Nipponosta Zonneveld  
Hosta Library species bestand Hosta longissima var. brevifolia
Herkomst Japan, voornamelijk in de Tokai regio van centrale Honshu, zoals de langbladige vorm, maar komt sporadisch voor buiten dit centrale gebied, zich uitstrekkend van de Iwata Prefectuur in noordwestelijk Honshu tot de Miyazaki Prefectuur op Kyushu, over schillende klimaatzones.
Habitat  
Japanse naam Mizu Giboshi = water hosta, Saji Giboshi = lang-lepelvormige hosta
Plant 40 cm diameter x 40 cm hoog,  polvormend, rechtopstaand, vaasvormig.
In contrast met H. longissima var. longissima, vormt deze variŽteit dichte pollen, daar waar de soort een meer open vorm heeft. De grootte van de pollen en het aantal bladeren per pol is echter sterk afhankelijk van de groeiomstandigheden. Grotere pollen komen voor waar er weinig competitie is met andere planten. Dit is een van de voornaamst morfologische kenmerken die deze vorm onderscheidt van H. longissima var. longifolia.   Andere sleutelkenmerken zijn het grotere aantal bloemen (4-12 per bloeistengel) en het feit dat de meeste bladeren in een pol ongeveer dezelfde grootte hebben.
Blad Er is een meetbare bladsteel, groen, geen purperen vlekjes.  De lengte varieert naargelang de grootte van de pol.
Blad 15–24 x 2,5-4 cm, smal eivormig met randen die een beetje verder lopen langs de bladsteel, die duidelijk te onderscheiden is en met een duidelijke overgang tussen bladschijf en bladsteel.  Lengte/breedte ratio tussen 6:1 en 8:1. Vlak oppervlak, niet rimpelig, oppervlak mat, onderzijde glimmend, donker groen bovenaan.
3 (4) nervenparen, licht ingezonken bovenaan, uitstekend, glad onderaan.
Bloeiwijze Bloeistengel 35-65 (80) cm (14–26 (32) in.), recht en rechtopstaand, niet buigend,
licht groen, geen purper markeringen, behalve aan de voet.
Steriele schutbladeren 2–4, eerst stengelomvattend, daarna zich uitvouwend, blijvend; fertiele schutbladeren kort, schuitvormig, dun, membraanachtig, groen, verwelkend na het openen van de bloemen, maar niet afvallend.
Bloemtros lang, 4-12 bloemen, wijd verdeeld.
Bloemen klein, purper gestreept, dun nauwe tube, bloemdek verbredend, lelievormig, tepalen spreidend, soms terugbuigend, ver open, korte bloemsteeltjes, lang uitstekende meeldraden en stijl.
Helmknoppen purper.
Bloeitijd  
Vruchtbaarheid  
Groeiomstandigheden  
Geschikt voor potten  
Bijzondere opmerkingen  
In Hosta Mill Collectie  
Sports  
Nakomelingen
  • H. 'Bitsy Gold' (R. P. Savory 1982) = H. longissima var. brevifolia x (onbekend)
  • H. 'Bitsy Green' (R. P. Savory 1982) = H. longissima var. brevifolia x (onbekend)
  • H. 'Purple Lady Finger' (R. P. Savory 1982) = H. longissima var. brevifolia x H. clausa var. clausa.
  • H. 'William Bedard' (Scott Crabb 2004) = H. 'Let's Streak' x H. longissima (var. brevifolia ?)