Hosta kikutii

Hosta kikutii

Hosta kikutii var. kikutii (Maekawa 1937)

Hosta kikutii

Subgenus Schmid Giboshi Zonneveld Giboshi
Sectie Schmid Rynchophorae Zonneveld Rynchophorae
Hosta Library species bestand Hosta kikutii var. kikutii
Herkomst Hij komt voor op oostelijk Kyushu, in het zuidelijke gedeelte van de Japanse archipel.  Zie kaart.
Habitat De meeste populaties komen voor in riviervalleien, waar ze groeien op natte rotsen (lythofyten) in ravijnen en  canyons. Af en toe worden epifytische populaties van H. kikutii  gevonden op grote boomstammen. De omstandigheden zijn onveranderlijk zeer vochtig.
Japanse naam Hyuga Giboshi=  de hosta van Hyuga
Plant 45 cm diameter x 25 cm hoog.
Blad Bladsteel 13 cm lang, boogvormig opgaand, lichtgroen. Leaf 18–23 x 7.5–11 cm (7–9 x 3–4.50"), ellips, eivormig tot lancetvormig, overgang tussen bladsteel en blad  smal afgeknot; toegespitste, erg verlengde, afhangende tip, met een vlak oppervlak, maar in elkaar gekronkeld aan de basis, niet of minimaal golvende rand, niet rimpelig, glanzend donkergroen bovenaan, glanzend lichtgroen onderaan. 
8–12 nervenparen, dicht bij elkaar, ingezonken bovenaan, uitstekend onderaan.
Bloeiwijze Bloeistengel 50 cm, opgaand, maar overhangend in het bovenste deel, glad, rond.
Steriele onderste schutbladeren bladachtig, waarbij de buitenste schutbladeren de binnenste omsluiten; af en toe  ±2 grote steriele bladachtige schutbladeren nabij de knop die samen met de ongeopende knop een op een snavel gelijkend geheel vormen; fertiele schutbladeren schuitvormig, breed, dik, eerst groen, maar wit bij opening, laat verwelkend, maar blijvend gedurende de bloei, 2 x 1 cm, sommige groter.
Bloemtros kort, dicht overlappend, 10–20 bloemen.
Bloemen voer het algemeen wit, glanzend, soms met een lichte paarse waas in het centrum van de tepaal, maar een lichte purperkleuring is aanwezig, in het bijzonder op de buitenkant van de ongeopende bloemknop; 4.5 cm lang, horizontaal gedragen een sterke, 2.5 cm lange bloemsteeltjes, die soms uitsteken tot voorbij de schutbladeren; bloemdek verbredend, trechtervormig, in het centrale gedeelte verbreed klokvormig, lobben gehoekt op de as van het bloemdek; meeldraden even lang als het bloemdek tot uitstekend.
Helmknoppen purper.
Bloeitijd Eind augustus tot begin september.
Vruchtbaarheid Vruchtbaar.
Groeiomstandigheden  
Geschikt voor potten Erg geschikt
Bijzondere opmerkingen  
In Hosta Mill Collectie Ja
Sports
 • H. 'Harvest Delight' (Summers/Ruh 1997) = H. kikutii selectie
 • H. 'Kifukurin Hyuga' = een verzamelnaam voor verschillende sports en hybriden met een gele rand.
 • H ‘Shirofukurin Hyuga' = sport met witte rand
Nakomelingen
 • H. 'Ahwaneeh' (U. Syre-Herz 1990) = H. montana macrophylla x H. kikutii
 • H. 'Conquistador' (R. Livingston) = H. 'Fragrant Blue' x H. kikutii
 • H. 'Fatal Attraction' (H. Gowen/R. Olson/R. Benedict 1999) = H. 'Dorset Clown' x H. kikutii
 • H. 'Finlandia' (A. Summers/A. Busse/P. Ruh 1997) = H. kikutii hybride
 • H. 'Glacier Cascade' (M. Zilis/P. Cross 1999) = H. kikutii x H. hypoleuca
 • H. 'Harvest Desire' (A. Summers/P. Ruh 1997) = H. longipes x H. kikutii
 • H. 'Hirao Splendor' (S. Hirao/M. Zilis/P. Ruh 1997) = H. kikutii hybride
 • H. 'Kiwi Biddy Blue' (B. Sligh) = H. kikutii hybride
 • H. 'Lancelot' (R. Lysne 2005) = H. 'Halcyon' x H. kikutii
 • H. 'Mikawa-no-yuki' (H. Sugita/P. Ruh 1997) = H. kikutii x H. longipes
 • H. 'Okazaki' (H. Sugita/P. & J. Ruh 2002) = H. kikutii "white back" x H. gracillima "white back"
 • H. 'Roy's Pink' (H. Benedict 1991) = H. kikutii x H. rupifraga
 • H. 'Stingray' (R. Herold 2000) = H. kikutii x H. montana
 • H. 'Summer Dress' (U. Syré-Herz 1990) = H. 'August Moon' x H. kikutii

 

Hosta kikutii var. kikutii f. leuconota (W.G. Schmid/AHS 1993)

Subgenus Schmid Giboshi Zonneveld  
Sectie Schmid Rynchophorae Zonneveld  
Hosta Library species bestand H. kikutii var. kikutii f. leuconota
Herkomst Japan, zuidelijk Kyushu,  Satsunan Eilanden regio. Zie kaart.
Habitat In schaduwrijke bossen en lagergelegen berggebieden, meestal als individu's tussen populaties van het species type, zelden als een afgescheiden, afzonderlijke  populaties.
Japanse naam Hosoba Urajiro Hyuga Giboshi = smalbladige hosta met witte rug van Hyuga
of
Urajiro Hyuga Giboshi

De Japanse naam kan een bron van verwarring vormen, aangezien deze vorm niet afkomstig is van Hyuga

Plant 45 cm diameter, 25 cm hoog.
Blad Bladsteel 13–15 cm, opgaand in een vlakke boog, lichtgroen.
Blad 18–23 x 5–7.5 cm, elliptisch, eivormig tot lancetvormig, blad loopt door langs de bladsteel, zeer spits toelopende, erg verlengde tip; oppervlak vlak, niet behaard, aanvankelijk licht berijpt bovenaan, later glanzend donkergroen, blijvend grijzig wit onderaan.
5–9 nervenparen, dicht bij elkaar, verzonken bovenaan, uitstekend onderaan.
Bloeiwijze Bloeistengel 40 cm, doorbuigend tot onder, glad, rond, lichtjes  berijpt groen of groen.
Steriele onderste en fertiele bovenste schutbladeren aanvankelijk bootvormig, daarna afvlakkend, eerst groen, later wit, verwelkend, maar blijvend tijdens de bloei, 2 x 0.6 cm.
Bloemtros kort, dicht overlappend, 10–20 bloemen.
Bloemen wit, glanzend, 5 x 3 cm, horizontaal gedragen aan sterke, 1.5 cm lange bloemsteeltjes; tepalen wit, soms met een lichte purperen schijn in het centrum, bloembuis verbredend, trechtervormig, in het centrale gedeelte uitgezet klokvormig, de tepals spreiden zich  ± gehoekt op de as van de bloembuis; meeldraden even lang als de bloembuis tot lichtjes uitstekend.
Helmknoppen purper.
Bloeitijd augustus/september
Vruchtbaarheid Vruchtbaar
Groeiomstandigheden  
Geschikt voor potten Ja
Bijzondere opmerkingen  
In Hosta Mill Collectie Neen
Sports  
Nakomelingen
 • H. 'Tidewater' (M. Zilis/ECGC Distributers 2003) = H. kikutii f. leuconota x H. 'Elegans'
 • H. 'Ultramarine' (Mark Zilis/M. Vanous 2003) = H. 'Sea Lotus Leaf' x H. kikutii f. leuconota
 • H. ‘Mikawa-no-yuki'= H. kikutii f. leuconota x H. longipes

 

Hosta kikutii var. caput-avis (Maekawa 1950/AHS 1993)

Hosta kikutii var. caput-avis

Subgenus Schmid Giboshi Zonneveld  
Sectie Schmid Rynchophorae Zonneveld  
Hosta Library species bestand H. kikutii var. caput-avis
Herkomst Japan, west centraal Shikoku.  Zie kaart.
Habitat  
Japanse naam Unazuki Giboshi = gebogen hoofd Hosta
Plant 30 cm diameter, 15 cm high (12 by 6 in.).
Blad Bladsteel 7.5 cm, horizontaal spreidend, lichtgroen.
Blad 15-20 x 5-8 cm (6-8 x 2-3 in.), of groter; ellips tot lancetvormig, geleidelijke overgang tussen bladsteel en blad, spitse, erg verlengde, afhangende tip, oppervlak vlak, lichtjes golvende rand, niet behaard, donkergroen met lichte glans bovenaan, glanzend groen onderaan.
4-7 (9) nervenparen, dicht bij elkaar, uitstekend onderaan.
Bloeiwijze Bloeistengel 15–30 cm, glad, rond, plots doorbuigend ter hoogte van de grond, horizontaal gedragen (of lager dan horizontaal op rotsige kliffen), gewoonlijk onderaan de pol. Bij H. kikutii var. tosana bevindt de buiging zich hoger in de bloeistengel.
Steriele onderste schutbladeren bladachtig, waarbij de buitenste schutbladeren de binnenste omsluiten, bij sommige specimen ±2 grote steriele bladachtige schutbladeren nabij de knop, waardoor een snavelvormig geheel ontstaat in combinatie met de knop; fertiele schutbladeren vlak en breed, dik, aanvankelijk groen, maar verkleurend naar bijna geheel wit, verwelkend maar blijvend gedurende de bloei., 2 x 1 cm.
Bloemtros kort, dicht overlappende, 6–16 bloemen.
Bloemen wit, glanzend, soms zeer licht purper in het centrum van de tepalen; 4.5 x 3 cm, horizontaal gedragen aan sterke, 2.5 cm lange bloemsteeltjes, die soms uitsteken tot voorbij de schutbladeren; bloembuis verbredend, trechtervormig, in het centrale gedeelte uitgezet klokvormig, lobben ± gehoekt op de as van de bloembuis spreidend; meeldraden korter dan of even lang als de bloembuis; stamper uitstekend.
Helmknoppen purper.
Bloeitijd augustus
Vruchtbaarheid Vruchtbaar
Groeiomstandigheden  
Geschikt voor potten Ja
Bijzondere opmerkingen  
In Hosta Mill Collectie Ja, Sugita vorm
Sports
 • H. kikutii var. tosana wordt beschouwd als een synoniem.
 • H. ‘Kinokawa' : een sport  met witte strepen en vlekken en zuiver witte bloemen aan overhangende bloeistengels.
 • H. ‘Tosanoumi Unazuki' : een gestreepte witte plastome mutant
Nakomelingen
 • H. 'Captain Teach' (H. Sugita/P. Ruh/P. & J. Ruh 2001) = H. kikutii var. caput-avis hybride
 • H. 'Petticoat Pink' (H. Sugita/P. Ruh/J. Ruh 2001) = H. kikutii var. caput-avis hybride
 • H. 'Red Neck Heaven' (Tony Avent 1998) = H. kikutii caput-avis hybride
 • H. 'Uncle Albert' (Bridgewood Gardens) = H. hypoleuca x H. kikutii caput-avis

 

Hosta kikutii var. polyneuron (Fujita 1976/AHS 1993)

Subgenus Schmid Giboshi Zonneveld  
Sectie Schmid Rynchophorae Zonneveld  
Hosta Library species bestand H. kikutii var. polyneuron
Herkomst Japan, Shikoku Island, in Kochi-ken,nabij de Ishizuki and Akaishi bergketens, in Ehime-ken en in Kagawa-ken.  Zie kaart.
Habitat Vochtige, schaduwrijke valleien en ravijnen en in hogergelegen bergpassen samen met alpine grassen en lage struikbegroeiing.
Japanse naam Sudare Giboshi = Rattangordijn Hosta. 
Een rattangordijn is een gordijn of scherm van dichte naast elkaar bevestigde bamboe lamellen
Plant 60 cm diameter x 25 cm hoog.
Blad Bladsteel 13 cm, opgaand in een boog, lichtgroen.
Blad 18–25 x 7.5–11 cm, ellips, eivormig of lancetvormig, bladovergang geleidelijk tot afgerond, lange hangende tip, oppervlak vlak, licht opgerold aan de basis, rand zonder of met zeer kleien golving, niet ruw, glanzend donkergroen bovenaan, glanzend lichtgroen onderaan.
9-11 (13) nervenparen, zeer dicht bijeen, ingezonken bovenaan, uitstekend onderaan.
Bloeiwijze Bloeistengel 50 cm, recht, glad en rond.
Steriele onderste schutbladeren klein, bladachtig, waarbij de buitenste  schutbladeren de binnenste omsluiten; af en toe ± 2 grotere, bladachtig; fertiele schutbladeren schuitvormig, breed, dik, eerst groen, maar wit bij het openen, laat verwelkend, maar  blijvend tijdens de bloei, 2 x 1 cm, sommige groter.
Bloemtros kort, dicht overlappend, 10–20 bloemen.
Bloemen over het algemeen wit, glanzend, soms met een zeer lichte purperkleuring in het centrum van de tepaal; 4.5 x 3 cm, horizontaal gedragen aan sterke, 2.5 cm lange bloemsteeltjes, die soms uitsteken tot voorbij de schutbladeren; bloembuis verbreden, trechtervormig, in het centrale gedeelte klokvormig, de lobben spreiden zich gehoekt ten opzicht van de as van de  bloembuis; meeldraden even lang als de bloembuis tot licht uitstekend.
Meeldraden purper.
Bloeitijd Eind augustus tot begin september.
Vruchtbaarheid Vruchtbaar
Groeiomstandigheden  
Geschikt voor potten Ja
Bijzondere opmerkingen  
In Hosta Mill Collectie Neen
Sports
 • H. ‘Kifukurin Sudare': een verzamelnaam voor een aantal verschillende geelgerande sports.
 • H. ‘Sudare Shirofukurin Wakayama' : een witgerande sport, gevonden in Wakayama-ken
 • H. ‘Sudare Shirofukurin Shikoku' : een witgerande sport, gevonden in Shikoku
 • H. ‘Yoshinogawa' : a wit-groen gestreakte sport, gevonden bij de Yoshino River
Nakomelingen
 • H. 'Raspberry Beauty' (J. Dishon 1999) = H. kikutii var. polyneuron x H. 'Summer Fragrance'

 

Hosta kikutii var. yakusimensis (Maekawa 1940/AHS 1993)

Hosta kikutii var. yakusimensis

Subgenus Schmid Giboshi Zonneveld  
Sectie Schmid Rynchophorae Zonneveld  
Hosta Library species bestand H. kikutii var. yakusimensis
Herkomst Japan, zuidelijke Kyushu region, in Kagoshima-ken en op de noordelijke Satsunan Eilanden in de Osumi Shoto eilandengroep en op Shikoku Eiland, in Kōchi-ken en Ehime-ken. Zie kaart.
Habitat In schaduwrijke bossen en lagergelegen berggebieden, in overstromende valleien en op rotsbanken, uitzonderlijk ook op hogergelegen vochtige berggrond met een rotsige basis.
Japanse naam Hime Hyuga Giboshi = kleine hosta van Hyuga
Plant Tot 50 cm diameter x 13 cm hoog.
Blad Bladsteel 11 cm, horizontaal spreidend, lichtgroen.
Blad 20 x 5–7 cm, lancetvormig, bladovergang geleidelijk, spits, erg verlengde, hangende tip bij volwassen planten, met een vlak oppervlak, rand vlak of met zeer lichte golven, glad, diep donkergroen, lichte glans bovenaan, glanzend lichter groen onderaan.
5–8 (9) nervenparen, dicht bij elkaar, verzonken bovenaan, uitstekend onderaan.
Bloeiwijze Bloeistengel 40 cm, rond in doorsnede, recht maar buigend tot onder een hoek van 30°, glad, glanzend lichtgroen, bij sommige klonen met vage paarse stippels, wat een donkerder uiterlijk geeft.
Steriele onderste en fertiele bovenste schutbladeren eerst schuitvormig, dan afvlakkend, eerst groen, later wit, verwelkend maar blijvend tijdens de bloei, 2 x 0.6 cm (0.75 x 0.25").
Bloemtros kort, dicht overlappend, 10–20 bloemen.
Bloemen wit, glanzend, 5 cm x 3 cm, horizontaal gedragen aan sterke, korte bloemsteeltjes; tepalen wit, soms licht purper in het centrum, bloembuis verbredend, trechtervormig, in het centrale deel uitgezet klokvormig, tepalens ± gehoekt op de as van de bloembuis; meeldraden even lang als de bloembuis tot lichtjes uitstekend.
Helmknoppern purper.
Bloeitijd  
Vruchtbaarheid Vruchtbaar
Groeiomstandigheden  
Geschikt voor potten Ja
Bijzondere opmerkingen  
In Hosta Mill Collectie Ja
Sports  
Nakomelingen
 • H. 'Bojangles' (D. Dean 1999) = H. 'Swoosh' x H. kikutii var. yakusimensis