Herkomst

Herkomst

Hosta's zijn zonder uitzondering afkomstig uit het verre oosten.  De meeste soorten komen uit Japan en Korea.
Een drietal soorten is endemisch in China. 

Kennis van de oorsprong van de soorten, en meer bepaald van het verspreidingsgebied kan de hostakweker helpen om in te schatten welke omstandigheden een soort of cultivar prefereert in de tuin.

Verspreidingskaarten

Eindelijk is het me gelukt de verspreidingskaarten aan te maken.  wel niet één kaart, zoals oorspronkelijk voorzien, want dat werd wel erg onoverzichtelijk, maar per land en/of per sectie.

Aangezien ik zelf nog nooit een hosta in het wild zag, moest ik mij hierbij baseren op het beschikbare werk van anderen, met name op dat van dé autoriteit op dit vlak, de heer W.G. Schmid, die ik dan erg veel dank verschuldigd ben. 
De meerwaarde van de hier getoonde kaarten ligt daarin dat het mogelijk is om direct op de kaart een soort aan te klikken, waarna je op de beschrijvende fiche terecht komt.

Je vindt alle beschikbare kaarten onderaan het linker menu.