Hosta

'Norma Jeane's Evening Gown'

Hosta 'Norma Jeane's Evening Gown'

 

Hosta 'Norma Jeane's Evening Gown'

 

Registratie

 

Jaar NR
ONIR Origine Rob Sneyers Benaming
  Introductie   Registratie  

 

Beschrijving

 

Plant  
Blad  
Bloeistengel  
Bloem  
Bloeitijd  
Zaad Onbekend
Opvallende
kenmerken
Lang, puntig, blad met golvende bladrand en grijswitte achterkant, op goed zichtbare donkerrode stelen
Afstamming H. ‘Marilyn Monroe' OP
Mijn commentaar Dit type plant heeft meestal een veel ijlere pol.  H. 'Norma Jeane's Evening Gown' heeft, naast een aantal opvallende kenmerken ook een eigenschap waar we in de Hosta Mill op selecteren: een goede groeisnelheid.  De rode bladstelen vragen om een hogere, goed zichtbare standplaats, zodat dit bij uitstek een plant is voor een container.

Hosta 'Norma Jeane's Evening Gown'