Hosta

'Party Time'

Hosta 'Party Time'

 

Hosta 'Party Time'

 

Registratie

 

Jaar 1995
ONIR Origine H.&D Benedict Benaming H.&D Benedict
  Introductie H.&D Benedict Registratie H.&D Benedict

 

Beschrijving

 

Plant  
Blad  
Bloeistengel  
Bloem  
Zaad  
Opvallende
kenmerken
 
Seizoens-gebonden variatie  
Afstamming  
Mijn commentaar  

 

Start

NHVLid

Cultivars

Contact

Hosta zoeken