Hosta Mill Collectie

Aanwinsten 2011

Hosta Mill Cultivars - Aanwinsten 2010

Omdat de tijd me ontbreekt om een collectie van pakweg 1000 verschillende hosta's op een verantwoorde wijze te onderhouden, heb ik me voorgenomen om in 2010 voor elke 2 planten die de verzameling verlaten slechts één nieuwe aankoop te doen.

De planten die verdwijnen zijn vooral bonte cultivars, waarvan er nog meer dan genoeg over blijven.  Dit jaar zijn er zo'n 150 definitief uit de collectie verdwenen.

Wat kwam er in de plaats ?  Tot op vandaag een dertigtal nieuwe cultivars.  Daarnaast werden een vijftal planten die ik verloren had (ziekte, afgestorven) en die ik niet wou missen, vervangen.

Een opsomming van de nieuwe cultivars:

1 H. 'Blue My Mind'
2 H. 'Brutus'
3 H. 'Celtic Uplands'
4 H. 'Concord'
5 H. 'Confused Angel'
6 H. 'Dartmoor Forest'
7 H. 'Devon Desire'
8 H. 'Dragon's Eye'
9 H. 'Glacier Cascade'
10 H. 'Glen Fetish'
11 H. 'Green Dragonet'
12 H. 'Hot Air Balloon
13 H. 'Indiana Blue'
14 H. 'Interstate 71'
15 H. 'Kaleidochrome'
16 H. 'Kisuji'
17 H. 'Lily Blue Eyes'
18 H. 'Majordomo'
19 H. 'Mary Jo'
20 H. minor 'Korean'
21 H. 'Mirage'
22 H. 'Paradise Blue Sky'
23 H. 'Purple Heart'
24 H. 'Rosemoor'
25 H. 'Samual Blue'
26 H. 'Spirit of St Louis'
27 H. 'Stimulation'
28 H. 'Sweet and Sour'
29 H. 'Tall Boy'
30 H. 'Ulysses S. Grant'

Start

NHVLid

Cultivars

Contact

Hosta zoeken