Cultivars

Cultivars

Inleiding

De cultivars (samentrekking van cultuurvariëteiten) kan je opsplitsen in twee grote groepen:

Mutaties of sporten

Ontstaan doordat een species of cultivar een afwijkende vorm gaat vertonen: bijvoorbeeld een blauwe plant met gele rand die plots een "sport" krijgt die geel is met een blauwe rand.

Hybriden of kruisingen

Dit is een kruising tussen soorten onderling, tussen een soort en een cultivar of tussen twee cultivars.

Welke cultivars vind je hier terug ?

Het enorme aantal cultivars maakt dat ik ze niet allemaal kan opnemen.  Hiervoor verwijs ik graag naar The Hosta Library , voor foto's, en naar Hostamania van Hugo Philips, voor de beschrijving en andere data.

Wat vind je wél ? In de rubriek "Hosta Mill Cultivars" zal je op termijn alle planten kunnen terugvinden die groeien in De Hosta Mill.  Omdat mijn persoonlijke voorkeur uitgaat naar éénkleurig planten, zal je vooral die terugvinden.

Daarnaast vind je een overzicht van de cultivars terug van Nederlandse of Belgische origine, vergezeld van een interview met de veredelaar.